Izglītība | Latvija | Finanses | Pedagogu algas

Facebook:
Facebook TagLover? Please:
#latvija #latvijasgids #latvijasmiluli #latvijasnacion #latvijastelevizija #pedagogu #algas #politika #rīga #studyabroad #thisislatvia #education #educationabroad #educational #educationalfun #educationaltoy #educationaltoys #educationbook #educationfair #educationfirst #educationforall #educationgoals #educationiskey #educationispower #educationisthekey #educationmajor #educationmatters #educationplan #educationrocks #educations #educationtoys #facebook #finanses #izglītība #latvia #latvia_lv #latvian


Always Welcome:
trops.lv traveltop.info logopedija.eu janisilona.eu gauja.org traveltop.info facebook_traveltop.info facebook_gauja.org facebook_logopedija.eu facebook_trops.lv facebook_veseligs instagram_ilona_tropa instagram_janis_trops youtube_ilonasalna youtube_janistrops linkedin_ilonatropa linkedin_janistrops twitter_speech_therapy twitter_janissport


Kursi logopēdiem | Sistēmiskā domāšana un runas attīstība | Valmieras integrētā bibliotēka | 06.11.2017

Facebook:
Facebook TagLover? Please:
#logopedia #logopeda #logopediaparma #speechtherapy #neurologopeda #mammalogopedista #logopediavach #gabinetlogopedyczny #logopedi723815 #slpeeps #speechpathology #slp #speechtherapygames #speechtherapymiami #schoolslp #speechtherapylife #kidstherapyconnection #slp2b #speechpathologysolutions #speechpathologyabroad #speechpathologystudent #therapyabroadbelize #valmiera #ilona_tropa


Always Welcome:
trops.lv traveltop.info logopedija.eu janisilona.eu gauja.org traveltop.info facebook_traveltop.info facebook_gauja.org facebook_logopedija.eu facebook_trops.lv facebook_veseligs instagram_ilona_tropa instagram_janis_trops youtube_ilonasalna youtube_janistrops linkedin_ilonatropa linkedin_janistrops twitter_speech_therapy twitter_janissport


Logopēde Ilona Tropa | Valmieras sākumskola

Ilona Tropa


Logopēde Ilona Tropa skrējiena ‘Electric Run Jūrmala’ 5km distancē | Dzintari | 30.09.2017

Video:

Facebook:

Bildes:

skriesan_jurmala_electricrun_5km

Trase:
skriesan_jurmala_electricrun_map


Jānis Trops

Jānis Trops


Logopēde Ilona Tropa Lāčplēšu krosa 5km distancē | Rīga / Mežaparks | 24.09.2017

Video:

Facebook:
Bildes:

skriesan_riga_mezapark_5km

Trase:
skriesan_riga_mezapark_map
Rezultāts:
skriesan_riga_mezapark_itv_result


Jānis Trops

Jānis Trops


Logopēde Ilona Tropa Valmieras maratona 6,2km distancē | 17.09.2017
valmiera_maraton_map
valmiera_maraton_itv_result
valmiera_maraton_itv_result


Jānis Trops

Jānis Trops


Logopēdes Ilonas Tropas ģimenes kalnu ceļojums ‘eu_2017’ | Großglocknerstraße | 29.06.2017 | VIDEO


Ceļojums ‘eu_2017’ | Austrijas Alpi | Großglocknerstraße (2504m, koordinātes: 47°05′00″N 12°50′34E) | 2017.gada 29.jūnijs | Mūsu ģimenes pirmais augstkalnu ceļš – lietus, negaiss, zema temperatūra, bet mēs tik braucam … Noteikti šeit vēl atgriezīsimies, kad būs labāks laiciņš!
Kartes: ŠEIT, ŠEIT un ŠEIT
Wikipedia


Jānis Trops

Jānis Trops


Logopēde Ilona Tropa Nike nakts skrējiena ‘We Run Riga’ 5km distancē | Rīga | 09.09.2017


we run riga
we run riga
we_run_riga_map
itv_result
itv_result


Jānis Trops

Jānis Trops


Logopēdes Ilonas Tropas ģimenes kalnu ceļojums ‘eu_2017’ | 17.06.-30.07.2017 | 44 dienas | FOTO

Foto slīdrāde / slideshow:
Visas bildes:
Jānis Trops

Jānis Trops


Skrienam kopā! | Igaunijas-Latvijas skrējiens Valgā/Valkā | 15.04.2017.
Kursi logopēdiem, pedagogiem | Logoritmika | Valmieras 2. vidusskola | 30.03.2017.

30.martā Valmieras 2.vidusskolā turpinājās logopēdu, speciālo skolotāju un pedagogu, kuri māca bērnus ar mācīšanās traucējumiem, tālākizglītības kursi. Direktora vietnieks izglītības jomā Vjačeslavs Piskunovs iepazīstināja ar skolu, kura ir metodiskais un konsultatīvais centrs bilingvālās apmācības jomā. Bilingvālā apmācība vairākos priekšmetos notiek ne tikai divās, bet jau 3 valodās. Ir izstrādāta metodika bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, kas ir bērnu panākumu priekšnosacījums.

Dienas gaitā galvenais uzsvars tika likts uz logoritmiku, dažādiem darba paņēmieniem un praktisku pielietošanu ikdienā. Bērna vispārējai attīstībai un īpaši runas un valodas attīstībā nozīmīgu lomu ieņem ritms: tā saklausīšana, atpazīšana, ritmizēšana, darbošanās ar ritma instrumentiem.

Veras durvis un zālē iesoļo pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” mākslinieki ar savām skolotājām Gintu Dekmeijeri un Daigu Andrupi. Brašie puiši kāpj uz skatuves un uzstājas ar nūju deju, precīzi izpildītu ritmā, ar dažādiem šova elementiem. Vēl iepazīstam skanošo kori.

Logopēdes Anitas Molotkovas piedāvātās metodes ļauj bērniem aktīvi darboties, attīstot ritma izjūtu. Savā pieredzē dalījās citi logopēdi un pedagogi. Klāt pavasaris, tāpēc aktuālākās tēmas par pavasari, putniem, dabas atmodu. Šos vingrinājumus katrs pedagogs darbā varēs izmantot jau tūlīt, sasaistot mācības ar norisēm dabā. Praktiski tika izmēģinātas dziesmas, skanošie žesti, skaitāmpanti, skaņu spēles, ritma instrumenti. Ieguvām savā lietošanā darba lapas un iedvesmas bukletiņu ar vairāku spēļu un uzdevumu apkopojumu.

Logopēde Ērika Lece savā stāstījumā uzsvēra ēšanas ieradumu ietekmi uz kvalitatīvu runu. Jo kvalitatīvāks ēšanas process, jo kvalitatīvāka izruna. Un svarīgi problēmu pamanīt pēc iespējas agrāk.

Logopēde Sanita Puriņa strādā ar bērniem ar smagiem attīstības traucējumiem. Korekcijas darbā izmanto Widgit Symwriter datorprogrammu. Noskatījāmies video, kā notiek lasītapmācība ar globālās lasīšanas metodi.

Svarīgi bērniem nepieciešamo atbalstu sniegt pēc iespējas ātrāk. Tāpēc Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra un pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Iveta Kļaviņa aicināja speciālistus negaidīt, bet pēc iespējas agrīni veikt diagnostiku, izvērtēt nepieciešamos atbalsta pasākumus un izglītības programmu, lai bērna attīstība noritētu veiksmīgi. Brīnumi nenotiek, kvalitatīvs darbs jāiegulda gan izglītības iestādē, gan ģimenē, lai bērns augtu un attīstītos pilnvērtīgi, atbilstoši savām spējām un saņemot visus nepieciešamos atbalsta pasākumus.

LMA vadītāja, logopēde Ilona Tropa

Ilona Salna